promotions.hu
Sötét mód
Keresés
Menü megnyitás
Sokan csak augusztus végéig szerezhetnek diplomát
Helyi Hírek
Kategória fejléc
Promotions
Megosztás
Másolás
Azoknak a felsőoktatási hallgatóknak, akik 2013 szeptemberében magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában, négy féléves képzésben - mesterképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben - kezdték meg (vagy időközben erre a finanszírozási formára kerültek átsorolásra) és nem szüneteltették tanulmányaikat, az oklevélszerzési határidő augusztus 31-én lejár. Ez a határidő vonatkozhat azokra is, akik 2013 előtt kezdték meg tanulmányaikat, de korábban passzív félévük volt.

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény értelmében a magyar állami ösztöndíjas hallgatóknak a képzési idő másfélszerese, azaz a négy féléves képzések esetében hat félév alatt kell megszerezniük az oklevelüket. Ez alól kivételt jelentenek azok, akiknek volt passzív féléve, hiszen az oklevélszerzési határidőt minden egyes passzív félév kitolja.

Kiemelték, nem csupán végbizonyítvány vagy sikeres záróvizsga, hanem kiállított oklevél szükséges a kötelezettség teljesítéséhez. Az oklevélszerzés tényéről az Oktatási Hivatal a felsőoktatási intézményektől kapott adatokból értesül, a hallgatónak ezzel kapcsolatban nincs bejelentési feladata.

Kitértek arra is, hogy a magyar állami ösztöndíj igénybevételéhez kapcsolódó oklevélszerzési határidő és a záróvizsga letétételére nyitva álló határidő nem azonos.

A magyar állami ösztöndíj szempontjából az a kötelezettség áll fenn, hogy a hallgató a képzés kezdetétől számítva a képzési követelményekben (KKK) előírt képzési idő másfélszeresén belül oklevelet szerezzen. Amennyiben nem teljesíti ezt a feltételt, úgy visszafizetési kötelezettsége keletkezik a Magyar Állam felé, az igénybe vett állami ösztöndíj 50 százalékára (ettől függetlenül a hallgató még később is megszerezheti az oklevelet, de a fizetési kötelezettsége már fennáll).

A záróvizsga teljesítésére - az 2012-től indult képzéseknél - az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzése után két év áll rendelkezésére a hallgatónak. A felsőoktatási intézmény a záróvizsga letételét 2 év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető, ez jogvesztő határidő.

Amennyiben a (volt) hallgató nyelvvizsga megszerzése érdekében külföldi tanulmányokat folytat, vagy felnőttképzésben tanulja a nyelvet, az oklevélszerzési határidő lejártáig kérelmezheti a határidő felfüggesztését, a megfelelő dokumentumok - felnőttképzési szerződés vagy külföldi tanulmányokról szóló jogviszony-igazolás - benyújtásával. Felfüggesztés legfeljebb két évre adható.

Lehetőség van az oklevélszerzés alóli mentesség kérelmezésére is, ha a hallgató az oklevelét tartós betegsége, balesete vagy szülés miatt nem képes megszerezni, illetve amennyiben a hallgató három gyermeket szült.

Akinek lejárt az oklevélszerzési határideje, az visszafizetési kötelezettséget megállapító határozatot kap majd az Oktatási Hivataltól, ennek kézhezvételét követően meghatározott ideig részletfizetési vagy mentesítési kérelmet nyújthat be illetve vállalhatja hazai munkaviszony fenntartását az állami ösztöndíjjal támogatott félévekkel megegyező időtartamban. A hazai munkaviszony beszámítását visszamenőlegesen is, a hallgatói jogviszony megszűnésétől kérheti a hallgató azzal, hogy egy félév 150 napnak felel meg. Továbbá, amennyiben a hazai munkavégzési kötelezettség időszakában a hallgató ismételten hallgatói jogviszonyt létesít, úgy tanulmányai idejére kérelmezheti a munkavégzési kötelezettség felfüggesztését.

Visszafizetés alóli mentesítés tartós betegség, megváltozott munkaképesség, baleset, szülés, két vagy több gyermek nevelése vagy egyéb váratlan, a volt hallgatón kívül álló okból kérelmezhető. Még egyszer megnyugtatjuk a költségtérítéses hallgatókat, hogy ez rájuk nem vonatkozik. (MTI)
Hasonló tartalmak
Galéria - Van képünk hozzá
Színes
Tech & Tudomány
Helyi Hírek
Időjárás