promotions.hu
Sötét mód
Keresés
Menü megnyitás

Felhasználási feltételek

 

Azzal, hogy belép a Promotions Online Média Magazin weboldalára (promotions.hu) elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója egyik szolgáltatásunknak sem:
1. A promotions.hu oldalain található tartalom a Promotions Media Kft. szellemi tulajdona. Az oldalak tartalmának üzleti célra történő felhasználásához a Promotions Media Kft. előzetes, írásos engedélye szükséges.

2. A Promotions Media Kft. által közzétett minden tartalom a Kft. saját szellemi terméke, ezáltal, a  Kft. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

3. A Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek feldolgozása és értékesítése.

4. Más által rendelkezésre bocsátott zenei anyagok
Amennyiben a promotions.hu felhasználói, saját maguk által készített zenei hangfelvételt bocsátanak rendelkezésünkre egyúttal vállalniuk kell, hogy a felvételek nyilvánosságra hozatalához rendelkeznek minden törvényileg meghatározott követelménnyel, az anyag nem tartalmaz más szerzői jogait sértő, vagy egyéb nem megengedett elemeket. Az előbbiekből következő módon a Promotions Media Kft. nem tesz közzé saját szerverén hazai illetve nemzetközi kereskedelmi forgalomban kapható hangfelvételeket ám nem vállal felelősséget a Promotions Online Média Magazin oldalairól elérhető zenei letöltések tartalmáért!

5. A Promotions Online Magazintól értesüléseket átvenni csak a lapra való aktív hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem ferdíti el az eredeti információt, a forrásra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. A Promotions.hu-n megjelenő információk hitelességéért a Promotions Média Kft. felelősséget nem vállal!

6. Tilos a Promotions Online Magazin bármely írott anyagának a szerző illetve a kiadó írásbeli engedélye nélküli újraközlése. 

7. A promotions.hu domainnév, valamint a "Promotions Online Média Magazin" név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása - a forrásmegjelölés és hivatkozás kivételével - kizárólag a Kft. előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges.

8. A Promotions Media Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

9. A hirdetők hirdetéseinek,tartalmáért az oldal semmilyen felelősséget nem vállal.

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége /Promotions.hu/

A Promotions.hu fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése nélkül is egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával - azaz már a Promotions.hu megnyitásával - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

 

A Szolgáltatás
A szolgáltatás jelenti a Promotions.hu alatt elérhető közösségi, és információs rendszert beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját.

A szolgáltatást a Promotions.hu nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön megértette és elfogadja az alábbiakat:
(a) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót;
(b) a jelszó titokban tartásáért Ön felel;
(c) a Promotions.hu-ot haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról;
(d) az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott;
(e) hozzájárul ahhoz, hogy a Promotions.hu kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie); és
(f) ezt az információt fenntartja és frissíti annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen.

A Promotions.hu fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználói név:
* védjegyet sért,
* mai vagy történelmi - magyar vagy külföldi - közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve.
* más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
* obszcén vagy trágár kifejezés,
* rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,
* burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.
A közösségi szolgáltatást csak természetes magánszemélyek vehetik igénybe. A nem természetes magánszemélyek megjelenítésére létrehozott adatlapokat (pl.: közösségi, üzleti, társadalmi célú regisztráció) a Promotions.hu törölheti rendszeréből, amennyiben az ilyen tartalmú adatlapokat nem a klubrendszer szolgáltatás keretein belül hozzák létre.
14 éven aluli természetes magánszemélyek a szolgáltatást csak szülői engedéllyel vehetik igénybe.

Amennyiben az Ön neve vagy egyéb személyes azonosításra alkalmas adata félrevezető, a Promotions.hu fenntartja a jogot, hogy a felhasználó kilétét további, a felhasználóra vonatkozó adat, akár a személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosítók használata elkerülése érdekében. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző e-mailt 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a felhasználói státusa törlésre kerülhet. Amint a Promotions.hu tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról, a Promotions.hu jogosult a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni vagy akár meg is szüntetni.

A Promotions.hu nem tartozik felelősséggel ezen kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, a Promotions.hu összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül a Promotions.hu rendszerébe integrálja valamint az így az öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában a Promotions.hu semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt az Promotions.hu-n. A Promotions.hu keretrendszerén belül az egyes funkciók és szolgáltatások különböző adatkezelés szabályokat alkalmazhatnak, mely adott szolgáltatás illetve funkció igénybevételekor a felhasználót tájékoztatja/hozzájárulását kéri.
A Promotions.hu fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

Felhasználói magatartás
Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.
Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Promotions.hu fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókatilletve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak akár üzenőfalakon, magánüzenetek formájában, listák útján vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.

Tartalom
Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Promotions.hu keretrendszerén belül elhelyez vagy a Promotions.hu felületén megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket - és bármely tartalom következményeit is.
A Promotions.hu nem ellenőrzi a felhasználók által rendelkezésre bocsátott tartalmakat. A Promotions.hu, mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.
Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Promotions.hu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.
Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Promotions.hu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Promotions.hu minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:
- A Promotions.hu bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
- Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel az Promotions.hu vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető;
- A Promotions.hu számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);
- Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);
- A Promotions.hu weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
- Megszerzett anyagok publikálása;
- Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
- Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a "spam", vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az apróban vagy a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban, apró témakörben vagy akár az üzenőfalon azonos tartalommal, rövid időn belül "flood"-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban, apró témakörben, több alkalommal helyez el.
- Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;
- Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat az hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá;
- Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
- Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;
- Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
- Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása. A felhasználó kérésére történő adatmódosítás E-mail cím megváltoztatása, adatok törlése
Az e-mail cím átírásához vagy profil törléséhez a Promotions.hu azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni, így a Promotions.hu kérheti, hogy a felhasználó
* a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást
* vagy azt, hogy küldje el a Promotions.hu részére egy az azonosításra alkalmas fényképes igazolványát
* vagy személyazonosságát egyéb, a Promotions.hu által elfogadott módon bizonyítsa

Elhunyt személyek regisztrációi
Elhunyt személyek adatlapjának töröltetése ügyében egy közeli hozzátartozó vagy hivatalos képviselet járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot a info@promotions.hu.hu címen.

Szavatosság kizárása
A Promotions.hu és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a Promotions.hu -szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A Promotions.hu kizár bármely és minden felelősséget az egyes tagok és fejlesztők által tanúsított magatartásért különösen az egyes alkalmazásokon keresztül vagy által tanúsított magatartásokért.
A Promotions.hu -szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.
Ön beleegyezik abba, hogy a Promotions.hu -szolgáltatást és a Promotions.hu -szolgáltatás keretrendszerén belül megjelenített alkalmazásokat kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Promotions.hu nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.
Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.
A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Kártalanítás, kártérítés
Ön beleegyezik abba, hogy a Promotions.hu -t kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az Ön Promotions.hu-szolgáltatás használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben a Promotions.hu írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.

Nemzetközi használat
Az internet globális természetéből fakadóan Ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.
A Promotions.hu -szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

Hirdetési feltételek

1. A Promotions Media Kft. (továbbiakban: Promotions) vállalja, hogy a megrendelt hirdetéseket, az adott körülmények között, a lehető legjobb technikai és esztétikai kivitelben jeleníti meg. A teljesítés közvetített szolgáltatás igénybevételével történik.

2. A hirdetések megrendelésekor a reklámozónak meg kell neveznie a vállalkozását, annak székhelyét vagy állandó telephelyét és számlaszámát, valamint be kell mutatnia az adószámát.

3. A reklámozó a minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá eső árura vonatkozó reklám esetén köteles nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték, és annak alapján az áru forgalomba hozható. Ha az áru nem esik ilyen kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia.

4. A reklámozónak a megrendelésben nyilatkoznia kell a fizetés módjáról is. A Promotions egyes esetekben (pl. első hirdetésnél) csak előrefizetés mellett igazolja vissza a megrendelést, és a hirdetés megjelentetését az összeg beérkezésétől teszi függővé.

5. Bankszámlaszám: -

6. A Promotions esetleges szerkesztési megfontolásokból a hirdetések elhelyezésén (esetleg formáján) változtathat, illetve a hirdetési blokkban bármely hirdetést rovatfej (rovatmegnevezés) alá helyezhet. A speciális elhelyezési, illetve egyéb igények kielégítését a Promotions nem tudja minden esetben garantálni. Ekkor a Promotions csak a hirdetés alapárát számlázza.

7. A Promotions nem vállal felelősséget a hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be. (Elmaradt haszon címén a cég nem vonható felelősségre).

8. Az előre megrendelt hirdetések határidőn túli leadása esetében a hirdetési díj 10%-ának megfelelő késedelmi kötbér fizetendő akkor, ha a Promotions a hirdetést meg tudja jelentetni. Ha a Promotions a késedelmes leadás következtében nem tudja megjelentetni, a Promotions-t a hirdetési díjnak megfelelő kötbér illeti meg.

9. Folyamatos megjelentetést tartalmazó megrendeléskor, ha a megrendelő a leadási határidőig kifejezetten nem jelzi, hogy változtatni kíván a közlendő hirdetésen, a Promotions automatikusan a legutolsó megjelenéskor közölt hirdetést ismétli meg.

10. A Promotions a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő kárért csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a változtatást vállalta, és annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A leadást követő változtatásokból származó többletköltségeket minden esetben a megrendelő viseli.

11. Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák, szöveg) minőségéből vagy hiányából fakad. A nyomdai megjelenítés során megfelelő eredetik esetén is előfordulhatnak kis mértékű szín- és tónusbeli eltérések, amelyek azonban nem minősülnek hibás teljesítésnek.

12. Átutalással történő fizetés esetén a számlák kiegyenlítésének határideje 8 nap. Ha a megrendelő a fizetési határidő betartását elmulasztja, a Promotions a további hirdetések közlését felfüggeszti, illetve a megállapított kedvezményeket visszavonja, továbbá késedelmes fizetés esetén, a késedelem időpontjától kezdve, a mindenkori jegybanki alapkamattal egyenlő késedelmi kamatot számít fel a kötelezettnek.

13. A cég fenntartja magának a jogot az évközi árváltoztatásra, de erről a megrendelőket a tarifamódosítás érvénybe lépése előtt legalább egy hónappal értesíti. A megrendelő - ha az új tarifákat nem fogadja el - a 15 napos lemondási határidő betartásával elállhat a megrendelésétől.

14. Esetleges vitás kérdésekben az egyedi szerződéseken, megállapodásokon túlmenően, a Ptk-ban, továbbá a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényben foglaltak az irányadók.